Integraal sociaal werk (2e druk)
Over de auteurs

Over de redactie en auteurs

Redacteuren

 

Rosalie Metze is afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en socioloog. In 2016 is ze gepromoveerd bij het VUmc, vanuit het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA op het project ‘Als krachten afnemen – Eigen Kracht-conferenties voor kwetsbare ouderen’. Momenteel werkt zij als associate lector bij Lectoraat GGz & Samenleving van Hogeschool Windesheim.

 

Paulina Sedney is afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en socioloog. Ze was de laatste zestien jaar als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel is zij bezig met (promotie-) onderzoek naar herstelondersteuning door ervaringsdeskundigen en reguliere professionals in de wijk.

 

Auteurs

Tanny Bakker is systeemtherapeut en docent Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Als Eigen Kracht-coördinator stimuleert ze families om hun eigen oplossingen te gebruiken.

 

Margriet Couperus is ontwikkelingspsycholoog. Zij is als senior organisatieadviseur, MD-adviseur, trainer, coach en leidinggevende werkzaam geweest bij overheden en non-profitorganisaties in zorg en welzijn. In 2006 heeft zij haar eigen bureau opgericht: Couperus Coaching & Consultancy. Als trainer, adviseur en coach verleent zij diensten gericht op (persoonlijk) leiderschap en organisatieontwikkeling. In opdracht van de HvA geeft zij trainingen, workshops en intervisiebijeenkomsten aan diverse zorgteams en managers in de zorg in Amsterdam. Daarnaast is zij actief als arbeidsmediator.

Jeroen van Dalen is gebiedsmakelaar Zeeburgereiland van gemeente Amsterdam en afgestudeerd Urban Manager. Als gebiedsmakelaar is hij het eerste aanspreekpunt voor bewoners en sociale partners van het ontwikkelgebied Zeeburgereiland in Amsterdam-Oost, een nieuwe stadswijk aan het water. Als gebiedsmakelaar bevordert Jeroen nieuwe vormen van samenwerking tussen bewoners en de gemeente en vervult hij een faciliterende en sturende rol in de ontwikkeling van gebiedsgericht werken.

Kitty Felix was docent Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en zij was in haar (werkende) leven vooral geïnteresseerd in de vraag hoe mensen hun vermogens leren ontwikkelen.

Jeroen Gradener is cultuurpsycholoog en promoveerde in 2016 op Keys to the Community, een vergelijkend onderzoek naar legitimering in het opbouwwerk. Hij werkt als hoofddocent Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam en is daar ook senior onderzoeker bij het Lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek. Zijn aandacht gaat hierbij uit naar de rol van mensenrechten en zeggenschap in het sociaal werk.

Anjo van Hout heeft sociologie en criminologie gestudeerd. Zij was vele jaren methodiekdocent in het hoger sociaal agogisch onderwijs en opleidingsadviseur bij Pro Education. Daarna werkte zij als freelancer voor de Hogeschool van Amsterdam. Haar praktijkervaring deed zij op als mentor in een behandelingstehuis voor jongeren. Nu is zij met pensioen.

 

Rosanna Warmer-Nazir is Bachelor Social Worker, heeft de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming gedaan op de Hogeschool van Amsterdam. Als sociaal onderneemster zet zij zich in voor mensen met afstand tot de maatschappij en is ze bestuurder bij Buro Postjesweg, Projectruimte voor beeldende kunst met interlokale, interculturele programmering. Zij is werkzaam bij IBM als senior trainer, coach, facilitator en geeft verschillende trainingen, waaronder Diversiteit & Inclusion, Agile Leadership & Strategy, Emotional Intelligence en Entrepreneurship. Zij werkt aan de transformatie van menselijke organisaties waar technologie onderdeel van is.

Leo Witte was socioloog, publicist en docent methodiek bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast was hij verbonden aan het Kenniscentrum Maatschappij & Recht van deze hogeschool, waar hij onderzoek deed op het gebied van financiële educatie. 

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.